Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1.    Negosiasi (perundingan)

2.    Enquiry atau penyelidikan

3.    Mediasi

4.    Konsiliasi

5.    Arbitrase

6.    Judicial Settlement atau Pengadilan

7.    Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional


Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem Peradilan :

  1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga – lembaga besar atau orang kaya.
  2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

dari berbagai sumber

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

2 EB 09

Advertisements